گلدونهـ

مینویسم تا اتفاق بیافتد

آخرین حرف

خوبی و بدی دیدید حلآل کنید ودرآخر

تشکر از مهدیه،نآزی،سآدات وتموم دوستآی بیآن

#یآعلی مدد

[کلیک]


About me
یارحمان

من اینجا کاملاً خودمم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان