گلدونهـ

مینویسم تا اتفاق بیافتد

بهش اعتمآد کن

خرداد داری میروی ولی بذار حرفآی آخرم بهت بزنم و بعد برو...

می سپآرمت به خدا تا خرداد96 که برگردی و خآطراتم را دوباره بسپآرم به روزگآرت و ثآنیه هایت

نیمه اول خرداد هرچند با شروع امتحانات بود و لاغـــــر شدن من و حرص خوردن هآی من ولی

خوشحآل بودم از آمدنت و تا16خرداد این دل نگرونی ها باهام بود

 ولی همشو سپردم به خـــــــــــدا

از شبهآی شب امتحآن که استرس تموم وجودم میگرفت|صرفاً جهت اطلاع  آدم استرسی هستم|

و صبح هآی امتحآن که خودمو می سپردم به خــــــــدا و تموم دل نگرونی هامو میدادم به خدا و...

این ها ادامه داشت تا16خرداد...

|پآیان امتحانات نهآیی_طراح برنامه ریزی که هیچ وقت نمی بخشم|

|ولی عآشق مصحح های امتحآن نهآیی خواهم بود بجز مصحح فیزیک|

وقتی 16خرداد از راه رسید و بعد امتحان زیست نفس نفس نفس زدن راحت رو تجربه کردم

شروع فردا دوشنبه ی خرداد و 17 این مآه همزمان با پیشواز مآه مبآرک رمضآن و ذوق کردن من

و...

تا 20خرداد و تولد من و یه روز بیادموندنی و هدیه های دوستم و خآله وخانواده و

 تبریکآت دوستآن

#عآلی بود،عآلی باقی ماند_خداروشکر

ولی دلِ یکی گرفت ازاینکه در تولدم نبود و آرومش کردم

21خرداد تولدTeacher آموزشگآه زبآن و الآن3سال زبان بوسیدم گذاشتم کنآر و چقدر به خودم

بد و بیراه میگم که چراااا؟وسآعت12شب اولین نفر خواستم تبریک بگم

یه همچین آدم باحآلی هستم من

|صرفاً جهت اطلاع به دبیر زبآن نمی تونم بگم معلم و این حرفآ و بخاطرهمین واژه انگلیسی گفتم|

و...

شروع مآه بندگی خدا همین جوری میگذشت و سحر بیدار بودن من و صحبت های استاد

کتآب و فضآی مجازی و وبلاگ و...

ادامه داشت تا روز کآرنامه 29خرداد

شبِ قبلش و سحر28خرداد و درتمآم روز و شب و سحرهآی ماه رمضآن

یکی از دعآی ویژه م همین بود!

از سپردن دل نگرونی هام به خدا+توسل به حضرت زهرا"س" تا...

کآرنامه و رسیدن مدرسه و دادن کآرنامه و خداروشکر گفتن من

میخواستم همونجآ سجده ی شکـــــــــــر بذارم،

میخواستم داد بزنم بگم خدا ممنون الهی فدات بشم

#حضرت زهرا"س" و صدا زدن و هی تکرار کردن

#هیچ چیزی نمی تونستم بگم و مآت ومبهوت از اینکه هوامو داشتن

#اوج توکل+ایمآن و...

یکی از خصوصیاتم اینه باهرکسی دردودل نمیکنم و "فقط خدا" هیچ چیزی از دل نگرونی هام به

کسی نمیگم چون نمی تونن آرومم کنن چون "فقط خدا" میتونه بغلم کنه و آرومم کنه وهمین...!

اعتقادم براینه که اگه بخواد میشه نخواد نمیشه و همه چی دستِ خودشه!

#دوستت دارم خدا...تا ابد از عشقت فریآد میزنم

و...

30خرداد

اتفاقی که مدت ها بود منتظرش بودم بالاخره افتاد

ومن باز مآت و مبهوت...

هنوز بآورم نشده_هنوز شکرش به جا میارم و باز فریآد میزنم عآشقانه ممنون خدا

نذر هامو باید ادا کنم+قول+وای خدای من یعنی عآشقتم که توکل یعنی این

#بهش اعتماد کنید+صبر کنید برای سختی ها+قول میدم درست میکنه به حکمتش ایمآن بیارید

و...

31خرداد

شهآدت شهید چمرآن اسطوره ی عآلی علم و جهآد ومجاهد و...

ولآدت کریم اهل بیت

#خرداد مآه دوست داشتنی من حالا که داری میروی به خدا می سپآرمت

ممنون که بهترین ها رو برام رقم زدی و خاطرات خوش رو برام گذاشتی در کنآر سختی ها

#خرداد با هیچ مآهی عوضت نمی کنم و هیچ!

#دوستت دارم خرداد دوست داشتنی من

#امام حسین(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «هرکس خداوند متعال را با صداقت و خلوص، خوانده و بندگی کند؛ خدای متعال او را به بهترین آرزوهایش می‌رساند و امور زندگی‌اش را تأمین می‌نماید».

#البته هرچند گلزار شهدا نشد برم،یکم این نرفتن دلمو تنگ کرد ولی..."ع"به جای من رفت

#عآقبت بخیر بشید

#قرآن یآدمان باشد حتی10آیه:)

#یآعلی مدد

tnvc_14022827-5377-l.jpg

۱ نظر

تو بخنــــــــــدی من میخنــــــدم

باید بیشتر کار کنم،از هوای و هوس بپرهیزم،قوای خود را بیشتر متمرکزکنم

واز تو ای خدای بزرگ میخواهم که مرا بیشتر کمک کنی.

|شهید چمــــــران |

"ع" عآشق شهید چمرانه_بهش میگه |آقامصطفی|اینجوری چمران صدا میزنه

تازه به خاطر امروز که شهآدتش بود رفت گلزار شهدا قطعه24

بهش گفتم منم دلم خیــــــلی تنگ شده،میخواستم این 5شنبه برم نشد :(

گفت من جای شما میرم

بهش گفتم سلآم منو برسون به شهدآ...

سآعت5بعدظهـــــر

سلآم_از همینجا که منم سلآم_بیادم بود

#یه روزی باهم بریم،گلزار شهدا،کهف شهدآ و...

#خیــــــــلی معتقد و مقید به این مسائل و...

#اینجور آدما خیلی دوست داشتنی هستن برام خیــــــــــــــلی|خودش میدونه عزیزدلِ منه|

#اینقدرم کتاب میخونه و اطلاعات عمومیش بالا هست خدامیدونه!|کتآب بخونیم اول باخودمم|

#یابن الزهرا خوش آمدی شمع محفل احمدی حسن سیدی حسن|مبآآآآآآآرک|

#مهدیه و نآزی شماها پیداتون میشه دیگهـ... بی ادبا نآزی که شروع کرده واسه درس!

مهدیه هم معلوم نیست کجآست_هر راه ارتباطی داشتم ازت خبر گرفتم ولی دریغ از جواب!

حتماً مشغولی و فرصتش نیست ولی منو نآزی نگرانیم یه خبری بدی بدنیستااا :|

#عکس پُست برای "ع"

#خرداد و نفس هآی آخرش و شروع تیــــــــــر

#قرآن یآدمان باشدحتی10آیه:)

#یآعلی مدد...

n0t2_14080928-5733-l.jpg

۵ نظر

تمـآم دنیآی منی خدا

#شکراًلله

#حمدلله

#سبحآن الله

#حآجت روا بشید+عآقبت بخیر بشید

yq4_screenshot-۲۰۱۶-۰۲-۰۷-۱۵-۰۳-۳۰-1.png

تا خدا هست دلم آرومه

تنهآ میتونم بگم

فقط توکل به خداست که دلت آروم میکنه

توکل به خدا+توسل به حضرت زهرا"س"

تموم زندگیم خلاصه میشهـ به ایمآنی که توی سختی ها خدا بهم داد:)

وقتی تو لحظآت سخت بغلم کرد،محکــــــــــــم پشتم وایساد

#یه حرف

درکنار تموم تلاشی که واسه زندگیت می کنی،بقیه ش بسپآر به خدا بذار خودش رقم بزنه!

#کسی داره این حرف میزنه که رسیده به این یقین!

کسی داره این حرف میزنه که سخت ترین روزا رو به اندازه ی خودش تحمل کرد برای بهترشدن!

کسی که تو لحظه لحظه زندگیش فقط امیدش خدا بود!

ببین دارم میگم "فقط خدا" یعنی فقط خودش،نه دوست و...!

کسی که وقتی به خدا توکل کرد نتیجه گرفت،بهترین حس ها رو تجربه کرد!

از من به شما#یه حرف

تموم حرفاتون فقط به خدا بگید،خودش فقط میتونه کمک کنه

سختی های زندگی تحمل کنید،چون یه رشد برای شماست

#ممنون خدا بخاطر سختی ها وآسونی هاو...#عآشقتم

#توسل به حضرت زهرا"س" نمیدونم چی بگم،هرچی خواستم بهم داد خانوم حضرت زهرا"س"

#خیلی دوستتون دارم خانوم جآن_صلی الله علیک یافاطمه الزهرا"س"

#بازم صبر،توکل،ایمآن،نمآز کمک کرد:)

#خیلی دوستت دارم خدآی مهربون:)[کلیک]

#یه دختر18ساله داره این حرفا رو میزنه:)

#حالا موقعه ش رسید تا به قولم عمل کنم+مطمئن بآش وقتی دارمت خدا پس میتونم!

#حالا من باید به قولم عمل کنم+چشم خدا:)

#نماز و روزه ها قبول

#قرآن یآدمان باشدحتی10آیه:)

#یآعلی مدد

zpnt_13435147-2348-l.jpg


۷ نظر

رسیدن به خدا_1

خب سلآم به همگی،نماز و روزه ها قبول باشه،برای منم که دعآ می کنید بله؟

ممنون از همه ی کسانی که به وب سرمیزنند و تشکرآت بیشتر از اونایی که نظر هم میذارن

این لطف شما هست نسبت به وب:)

#خوب بودن به همین سادگیست_حتی با یه نظر:)

خب دوستآن یه مبحثی رو میخوام از این به بعد شروع کنم و

 باتوکل به خدا امیدوارم شروع خوبی باشه

و موضوعی باشه که شما هم دوست داشته باشید_نظرتون حتماً بگید:)

مثلِ همیشه که لطف دارید^_^

سایت حضرت آقا_یه مبحثی هست به نام[عوامل حفظ  و افزایش ایمآن]

وقتی مطالب تاقسمتی خوندم گفتم موضوع خوبیه:)

الآن که خیلی ایمآن کمرنگ تر شده و

 برای خودمون که کمی بیشتر از اینا به خدامون نزدیک بشیم:)

#یه صحبت دیگه،اینکه قرار نیست ما فقط ماه رمضآن بنده خوب خدا باشیم،

بلکه ماه رمضآن زمینه سازو یه انرژی جدید بهمون میده تا بهتر طی کنیم کل سآل رو:)

خب حالا به این عکس نگآه کنید[کلیک]

نظرتون؟

#قسمت اول_قدم اول

 *عمل صالح

اولا با عمل، ایمان اسلامی را در خودتان تعمیق کنید که این اساس کار است.

 ایمان هم یک موضوع کتابی و ذهنی نیست.

 ایمان، در عمل تقویت پیدا می‌کند. انسان، خدا را در میدان مجاهدت برای خدا، بهتر می‌بیند.

این مجاهدت هم، سنگرهای مختلفی دارد که سنگر علم و سازندگی از آن جمله است.

 البته با تقوا و با تضرع پیش خدای متعال و با انجام عبادات و اجتناب از محرمات.

 پس، اول ایمان اسلامی است.

ثانیا آگاهی سیاسی را در خودتان تقویت کنید که فریب تبلیغات دشمن را نخورید.

 این هم یک رکن اساسی است.

می‌فرماید: «سبیل ابلج المنهاج»؛ یعنی مسیر این راه، بسیار روشن است.

 اگر کسی با عقل و فطرت خود وارد این میدان شود، راه را روشن و بی‌تردید و بی‌شبهه می‌بیند؛

 «انورالسراج» است. بعد دنباله‌اش این است: «فبالایمان یستدل علی الصالحات»؛

 از راه ایمان، انسان به اعمال صالح می‌رسد.

 ایمان است که انسان را می‌کشاند و به عمل صالح دلالت می‌کند.

 بعد بلافاصله می‌فرماید: «و بالصالحات یستدل علی‌الایمان»؛

 عمل صالح هم انسان را به ایمان دلالت می‌کند.

 یعنی یک تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد.

 به‌نظر من این نکته‌ی خیلی مهمی است.

 ما باید ایمان خود را با عمل صالح تقویت کنیم؛ کمااین‌که عمل صالح را باید از راه ایمان بشناسیم

[بیانات رهبر]

#عاقبت بخیر بشید

#جلسه اول صحبت استاد پناهیان خیلی مفید هست_دوست داشتید گوش کنید[کلیک]

#نآزی خواهرجآن تو حتماً صوت استاد گوش کن:)

#یآعلی مدد...


۶ نظر

پس چه خوب است سَرم پیش تو پایین باشد

داشتم به همین لحظه هایی که گذشت نگآه میکردم

به سال90 تا الآن95

دیدم خیلی سختی ها رو گذروندم،خیـــــــــلی جاهآ کم آوردم ولی محکمتر منو بغل کردی!

آره،یه جآها اینقدر غر غر کردم ولی بعدش سجده ی شکـــــــر گذاشتم

الآن که دارم به اون روزا فکرمی کنم میگم شاید اگه امتحآنم نکرده بودی اینقدر دنبال معنویات نمیرفتم

شآید اگه این سختی ها نبود،فآطمه ای که الآن هستم نبودم!

شآید ساختی منو برای سختی ها

برای رشد کردن در کنآر همه  ی اینا

اصلاً شآید این سختی ها رو گذاشتی برای جوونیم تا از الآن ساخته بشم برای سختی ها

آره،"صبر،اوج احترام به حکمت خداستـــ..."

چقدر قشنگ این لحظه ها رو داری بهم میفهمونی!

#شآید_باید خیـــــلی بیشتر بگذرم از تموم بدی ها،ازتموم حرفا

فقط بخاطر خودت

#میدونی چقدر این سختی ها درس زندگی بهم یاد داد!

شآید این ایمآنی که الآن با دلــــم و تموم وجودم حسش کردم مدیون همین هاست

شآید توکل کردن همه چی رو درست میکنه

#میدونی این قسمت آیه قرآن باتموم وجودم لمس کردم"الله علی کل شی ء قدیر"

خدا برهمه چیز قآدر است

از لحظه لحظه های دلـــــــم خبر داری_رقم بزن سرنوشت شبِ قدر رو هرجوری که دوست داری!

#چقدر حرف دارم که باهآت بزنم_هی التمآس کنم مهربون ترین من

#خودت میدونی دلیل این حرفآم چیه خدا_میدونم مخاطب اصلی اینا خودتی

#خودت ته دل حرفامو میخونی:)

#مهربونِ من اول خودت تکیه گآه تموم سختی ها و آسونی ها و...زندگی منی

ممنون که این همه معنویات بهم دادی

ممنون که نزدیک کردی منو به خودت_عآشقتم

تو آغوش خودت منو راه دادی:)

تو بآشی از هیچ چیزی نمی ترسم و به همه چی میرسم وقتی تو بخوای پس میشه!

اینو یقین دارم_اول و آخرش خودت برنامه ریز زندگی منی

#اولین سالروز ورود غواصان دریا دل

#قرآن یآدمان باشدحتی10آیه:)

#نمآز اولِ وقت_به همه چی میرسونه شما رو مطمئن باش![خودم با نمآز خیلی چیزا رو حس کردم]

#عآقبت بخیر بشید_التمآس دعآ+شهآدت

#یآعلی مدد...

۵ نظر

پسرحضرت زهرا به دعا محتاجم


میدونی آقا وقتی تصور می کنم مرا هم میبری

تصور می کنم چمدان را جمع می کنم و از خانه میزنم و میروم حتی از درس!

تصور می کنم من و بین الحرمین

من و ارباب

همآن آرزوی دوست داشتنی و محآلی که می پنداشتی

امّا حالا دعوت شده ی ارباب هستی!

فکرش را بکن

من و اشک هایم

من و چفیه مشکی_پلاک_مداحی_در به دری_تربت_تسبیح آبی_سرتا پا مشکی بودنم

آقا

اینکه از دور صدایت کنم و میدونم جواب میدهی امّا جواب رفتن را چی؟

میگن اونایی که میرن 1001 درد دارن

ولی

اونایی که نرفتن1000 تا

من قبول ندارم،میدونی چرا آقا؟

اونی که رفته1000 تا دردش دوا شده،1 درد داره واسه نرفتن و دلتنگی

امّا

اونی که نرفته برای1000 تا دردش داره زار میزنه -__-

#"م" حالا که کربلآ رفته ای میگویی نمیفهمم،آره راست میگی نمیفهمم من که مثلِ تو لایق نیستم!

میدونی مشهدالرضا_حرم چقدر کربلآ گفتم؟

میدونی چقدر دلم شکست

ح س ی ن کآش میشد دوریت رو فراموش کنم ولی نمیشود ارباب...نمیشود

#هنوز لایق نشده ام یعنی؟

هنوز...

ارباب همش دارم فکرمی کنم اربعین کربلآ میبری یانه؟

ارباب میترسم بازم دعوت نشم و باز بگن سآل بعد

ارباب میترسم...

خوش بآشی آقا با زائرات[کلیک]پیشنهآد میکنم کربلآ نرفته ها گوش کنند

#دوستم اومد از کربلآ دلم سوخت با خاطرات کربلآش،هعی:(

#فکر کن مثلِ عکسِ پُست من هم بین الرحمین بشینم و دردودل کنم،یه لحظه فکرکن...

#اللهم الرزقنا کربلآ_میشود تو هم مرا دعآکنی؟

#گذر ِتک تک این ثانیه های عمرم به قدیمی شدن نوکری ات می ارزد

#قرآن یآدمآن باشدحتی10 آیه:)

#یآعلی مدد...

۸ نظر

پُشتِ تمام آرزوهای تو خـــــدا ایستاده است...


خدایـــــــا...

رحـــم کن

 به کســـی که تمام سرمایه اش امیـــد به توست

 و

 سلاحش گریــــــه کردن استــــــ.... 

#فرازی_از_دعای_کمیل[کلیک]


۷ نظر

کدوم مسئله اینست

قبول شدن یک طرف!

سازگار نبودن عقیده و محیط با عقایدت یک طرف!

فکر انصراف دادن هم یک طرف!

#شاید_دکتری_از_این_فضا_خوشش_نیامد

#قید_پزشکی_زده_شود_به_از_به_بیراهه_رفتن_است

این نوشته ها قسمتی از حرفای دختر مذهبی وچآدری هست که پزشکی میخونه!

نمیدونم چی بگم؟

منم چآدریم،تو محیط کار چآدرت رو باید در بیاری و با روپوش سفید!o_O

نمی تونم این قضیه رو هضم کنم!

چآدر نباشه نه سخته سخت!

همین هاست که منو تو هدف گنگ کرده!

#خدا_کمک

#منم از این معضلات خواهم داشت و...


۰ نظر

بد دلمو میشکونی بد!

کآش یکم میدونستی

اینکه شاید اگه حرفی نمیزنم بخاطر اینه ناراحتت نکنم

اگه از ناراحتیم نمیگم یعنی

میخوام ناراحت نشی

کآش

یکم

میدونستی!

کآش...

[بغض]

حتی توهم...

[دلم میگیره،بدجور]

توهم

تنهآم بذاری

مشکلی نیست!

خداهست هنوز![کلیک]

۶ نظر
About me
یارحمان

من اینجا کاملاً خودمم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان