گلدونهـ

مینویسم تا اتفاق بیافتد

درباره ی مـــــــن (:


سلآمـ

گاهی نیاز است دور شوی از همهـ ی آدمهای دنیای واقعی

گاهی دلت قنج میرود برای تنهآیی برای اینکهـ خودت باشی و حرفآی دلِ

نمیشود از شهـــر بیرون بزنم و جایی بروم تنهــــــــــــآ و دور

که دست هیچ کس بهـ من نرسد،[منظورم آدمهآی واقعی است]

و...

تصمیم بر این بود تا از شکر و گلایه و دلتنگی و غُر و خندیدن و گریه و...خآلی کنم!

ولی کجا؟

وب برای من خآنه یا شهریست یا همآن کلبه ی دوست داشتنی وسط جنگل!

برای اینکه تمآم این کوله بار حرف را یک جا بذارم و بروم و...

زیاد بوده اند که خواستن مرا درک کنند ولی راستش را بخواهی هیچ کسی جز "خدا"نمی تواند

[تنهـــــــــــآ خداست که همیشهـ دستگیری میکند از بندگآنش مگر غیرازاینست؟]

بعضی ها نگآهشان به تمآم دنیاست اِلا اون بالاســــــــــــری!

ولی میدونی تمآم امیدت به همآن بالا باشد به همآن کسی که از اول خلقت تا الآن حّی است!

میترسی؟

درد ودل داری؟

دلتنگی؟

اذیتت می کنند با حرف هآیشآن؟

با نگآهشآن؟

برو همه ش را بسپآر به بالاســـــــــــــری و دلت قُرص باشد،قُرص!

خدای من تآ تو باشی،من آرام نفس میکشم و دلم را آرام میکنم

چه قدر خوبست تو هستی ارحم الراحمین

و...

اینجا اگرچه انسآن هایش واقعی می نویسند ولی مجآزی به دست من میرسد!

اگرچه فرارم از دست آدم های دوست نداشتنی بود ولی اینجا حداقلش اینست مجآزیست!

برای من همینم غنمیت است!

اینجا راحت وآسوده سوت میزنم و جیـغ میکشم و فریآد سرمیدهم از نوشته هآیم!

گوشه گیری و تنهــــــــآیی بعضی وقت ها عآلیست!

ولی نه همیشه!

بودنش خوب است نبودنش بَد!

و باهمه ی این اوصاف از همه چیز می نویسم هرچیز که از ذهنم به زبآن و دستانم را حرکت دهد!

و...

اینجآ توحتی آزادی!

هرچیزی غیراز نوشته های شخصی و خودمونی خودم را کپی کن!

اگر محبت داشته بآشی و لطف با آدرس ذکر میکنی

واما...

اگر دوست نداشتی بدون منبع!

وتنهـــــآ...

صلواتی برای سلامتی صاحبمآن حضرت مهدی"عج" بفرست

#قرآن یآدمان باشدحتی10آیه

#حآجت روابشی+عاقبت بخیر بشی+التمآس دعا

#یآعلی مدد

About me
یارحمان

من اینجا کاملاً خودمم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان