گلدونهـ

مینویسم تا اتفاق بیافتد

چقدر خوبه که دارمت


و

باز همگی دعوتیم به سوی مهمآنی خدا

برای همگی مآن کارت دعوت فرستاد از آسمآنش

باز لبخندش را هدیه میدهد هر روز و بدرقه میکند به سوی زندگیمآن

چقدر شرمنده ات شدم وقتی دیدم،نگآهم میکنی و...

ناامیدی از آن من نیست

وقتی تو رو دارم

وقتی تو هستی،یعنی من موفق میشم،فقط کمی صبر نیاز است

کمی حلم کمی بردباری و تحمل...

بگذار هرچه میخواد بشود،من محکم تر می ایستم

#به خودم_قول دادم_به تو_که کم نیآرم حتی اگه رقم خورد اونجور که دوست نداشتم!

مهم اینست من ایمآن دارم که کنآرم هستی و نگآهم میکنی و دلم قرصه!

میشه

بگم

چقدر

خوبه

که

دارمت

خدا

#ممنون که امسآلم دعوتم کردی به مهمآنیت:)

کمی زود رسید کمی شاید آماده نباشم ولی...

از شدت ذوق هیجان زده ام  و میخندم

کلی انرژی مثبت گرفتم

وقتی ماه رمضآن دعوتم کردی!

آخ که چقدر دوستت دارم خدا

#من_باید_مصمم بشم_باید برات بنده ی خوبی باشم!

خود سآزی میکنم برای کل سآل

#صبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً

 هیچ رنگے زیباتر از رنگ خدانیست ❀﴿آیہ138سوره بقره﴾❀

چقدر خوبه که دارمت خدا

آخیش!

تمآم دنیآی منی خدا:)

میدونی که عآشقِ نگاهتم:)

همیشه کنارم بآش

قول میدم

بهترین بآشم

و

بهترین بمونم

#امضا:عآشق مآدر سآدات(س)

#حآجت روا بشید

#قرآن یآدمآن باشد حتی10آیه:)

#یآعلی مدد...


About me
یارحمان

من اینجا کاملاً خودمم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان