گلدونهـ

مینویسم تا اتفاق بیافتد

رمضآن تموم شد

همین چند سآعت پیش رمضآن بود

همین چند سآعت پیش...

همین...

بغض

دلتنگی

رفت

تا

سآل بعد

هستم یا نه؟

اربعین چی میشه؟

کربلآ؟

شبآی قدر...

دعآی جوشن کبیر

سحر

دعآی مجیر

نمآز

روزه

تشنگی و عطش و عطش و عطش و...

گرسنگی

گرمآ

چآدر

گلزار شهدا

گریه و سینه زنی

حسین(علیه السلام)

و

تموم شد

هنوز نمیخوام باور کنم که رفتی؟

بغض کردم که چقدر دوستت داشتم رمضآن

چقدر وابسته ی روز و شب هایت شدم ورفتی

حالا

شوال می آید و عید فطر ولی هنوز بآورم نشده

حالا که رفتی بذار بگم چقدر دوستت داشتم چقدر اتفاق های قشنگ برایم رقم زدی!

بذار بگم به خدا بگو باز هم سآل بعد بآشم در مهمآنیش

#چه شیرین می شود اگر، سفره ی رمضان را که جمع میکنی،

 روبه من،لبخندی از جنس رضایت بزنی، که یعنی،بنده ی من عبادتت قبول شد.

 چه شیرین لحظه ای است آن لحظه...

#عید فطر مبآرک

#یآعلی مدد

About me
یارحمان

من اینجا کاملاً خودمم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان