گلدونهـ

مینویسم تا اتفاق بیافتد

مرا خیالِ تو، خـود بی خیـالِ عالم کرد


وقتی به آسمون نگآه میکنم یاد "تو" می افتم

همین دیشب تمآم حرفام بانگآه به آسمون به خدا گفتم وخیآلم راحتــــ شد

وقتی خدا برای شنیدن حرفآم این همـه وقت داره

ساعت1:45 تا3:00 فقط به "تو" فکرمیکردم

و...

بهترین حس بود وقتی سوار تآب بودم و به آسمون خیره شدم و باز "تو" اومدی

وقتی قدم زدم

جای "تو" لحظه لحظه زندگی من خآلیه

درعین حآل که کل زندگیه منی

هستی ولی دور

هستی ولی از دور باهات حرف میزنم و به خـــــــــدا میگم

و...

حرفِ دل من یه کلآم است وبس...!

#دوستت_دارم[کلیک]

#چه شبی با تو شود آن شب بین الحرمین ... با تو حتما سفر کرب و بلا می چسبد

#حآجت روا وعاقبت بخیر بشید+التمآس دعآ

#قرآن یآدمان باشدحتی10آیه

#یآعلی مدد

About me
یارحمان

من اینجا کاملاً خودمم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان