گلدونهـ

مینویسم تا اتفاق بیافتد

دلــــم رفیـــق میخواهد از جنس شهید...

شهدا من دلی را که داده ام پس نمیگیرم...


 یا شفایش دهید!!!


 یا دفنش کنید!!!


یکروز می رسد که مارا می برند رو [[دست ها]]

این [[روز]] بی شک می رسد

همان روزی که اعلامیه می زنند به دیوار شهر ..

که نام [ما] رویش حک شده !!

کاش پشت اسممان بنویسند[[ ش ه ی د ]]​


#دلــــــــــم تنگه برای شلمچهـ... شهدآ گلزار شهدآ حتی راهم نمیدید؟


# 1217 شمآهم منو دعوت نمی کنی؟


#شهآدت،دلـــــــــم رفیق میخواهد از جنــــــــس شهید...ازجنس عشق خآلص...


#[تآآخرش گوش بده اگه دلت تنگ شده مثل من[کلیک کنید]]

About me
یارحمان

من اینجا کاملاً خودمم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان